МОВА

Договір Big Profit

Договір на покупку комплектуючих через Інтернет магазин
BIG PROFIT

Цей Договір є публічним договором магазину BIG PROFIT, що діе на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, виданного Оболонською районною у м.Києві державною адміністрацією № запису 2 069 000 0000 018234 від 27.11.2008 р., (далі по тексту «Продавець») з фізичною особою або юридичною особою (далі «Покупець»), включає всі істотні умови організації купівлі - продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет магазин).

Моментом повного і беззаперечного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти договір оферти (акцептом оферти) вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього договору. Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Інтернет магазину і Покупця і регулюються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року.

1. Терміни та визначення

 1. «Товар» - моделі, аксесуари, комплектуючі та супутні предмети.
 2. «Інтернет магазин» - сайт Продавця, призначений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі - продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром - дистанційним засобом продажу товару

2. Предмет договору

Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж в Інтернет - магазині у тому числі:

 1. добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет - магазині;
 2. самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет - магазині;
 3. оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет - магазині;
 4. виконання та передачі замовленого Товару Покупцю у власність на умовах цього Договору

3. Порядок оформлення замовлення

Покупець самостійно оформляє замовлення в Інтернет - магазині через «форму кошика», або зробивши замовлення по електронній пошті, або по телефону, вказаному в розділі контактів Інтернет - магазину.

Термін формування замовлення 1 робочий день з моменту подачі заявки. У випадку, якщо замовлення відправлений у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочий день.

Покупець отримує рахунок на оплату з реквізитами продавця по електронній пошті або факсом.

4. Порядок оплати замовлення

Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

 1. за допомогою банківського переказу грошей на банківські реквізити Продавця, зазначені в рахунку, банківської карти Приват Банк через термінал (портативний імпринтер) або через Інтернет - банкінг (Покупець оплачує замовлення в розмірі 50% або 100% передоплати);
 2. Готівковий розрахунок в офісі магазину;

5. Термін, вартість умови доставки

Доставка замовлення виконується силами Продавця або транспортною компанією Нова Пошта і не може перевищувати 5 днів. Вартість доставки в Інтернет - магазині для регіонів України не зазначена і залежить від діючих тарифів доставщика (Нова Пошта).

6. Права та обов'язки сторін

6.1 Продавець зобов'язаний: виконувати умови даного Договору; виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця; передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком в Інтернет - магазині, оформленим замовленням та умовами цього Договору; перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі Продавця.

6.2. Продавець має право: в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

6.3. Покупець зобов'язаний: Своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору.

6.4. Покупець має право: Оформити замовлення в Інтернет - магазині; Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальність за змінений виробником зовнішній вигляд товару.

7.3. У разі обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними заходами.

7.4. Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п'яти календарних днів письмово по електронній пошті повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

7.5. Якщо за дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше п'яти місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

7.6. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь - яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

8. Інші умови

8.1. Інтернет - магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті http://bigprofit.com.ua/ua/

8.2. Інтернет - магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Інтернет - магазин не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення.

8.4. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації.

8.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет - магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі - продажу (публічної оферти Інтернет - магазину) і є датою укладення Договору купівлі - продажу між Інтернет - магазином і Покупцем.

8.6. Використання ресурсу Інтернет - магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Покупця безоплатним.

8.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет - магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях функціонування Інтернет - магазину (відправки повідомлення Покупцю про виконання замовлення і т.д.).

9. Строк дії Договору та порядок його розірвання

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту Покупцем акцепту (підписка Покупцем замовлення) і діє до повного виконання зобовьзань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

9.2. До закінчення терміну дії цього Договору, він може бути розірваний за взаємною згодою сторін, оформленому у письмовому вигляді.

9.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі не виконання однією із Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 • Бігунки для карнизів
 • Нижня фіксація жалюзі
 • Механізм для римських штор
 • Механізм для рулонних штор
 • Підшипники NTN
 • РолСістем
 • Балконна защіпка
 • Віконні ручки
 • Накладки на віконні петлі
 • Захист вікон від злому
 • Віконний фіксатор MACO
 • Підшипники Complex Automotive Bearings
BIG PROFIT — МАГАЗИН КОМПЛЕКТУЮЧИХ

АДРЕСА:
Київ, 04074, Україна
вул. Новозабарська 2/6, код 11,
Офісний центр "РіКо"

ТЕЛЕФОН:
+38 066 00 459 00

БАНК: ПРИВАТБАНК
ЄДРПОУ: 2859807757
РАХУНОК: 26004056203827
МФО: 380269

РЕЖИМ РОБОТИ:
ПН-ПТ з 10:00 до 18:00

ВАРТІСТЬ:
від 0.11 до 4 314.30 гривень